Nhân viên kỹ thuật cơ điện

Lượt xem: 2813

Khu vực ứng tuyển: Hà Nội

Kết thúc:

Số lượng cần tuyển: 1 người

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Vận hành kiểm tra hệ thống điện phòng server
 • Vận hành kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác
 • Vận hành bảo dưỡng máy phát điện, hệ thống UPS, STS, PCCC và các tủ động lực, tủ điều khiển
 • Kiểm tra sử lý các sự cố điện của các phòng ban trong công ty
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học ưu tiên chuyên ngành Tự động hóa
 • Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện và tự động hóa
 • Am hiểu nguyên lý cung cấp Điện, cơ khí, ...
 • Biết cơ bản về thiết bị phòng máy chủ như: Bộ lưu điện, ắc quy, điều hoà chính xác, pccc,... (không bắt buộc)
 • Có kinh nghiệm bảo trì hệ thống điện.
 • Có tư duy cải tiến thiết bị.
 • Tiếp cận và phân tích nhanh, cô lập các sự cố về hệ thống điện, quản lý công việc tốt
 • Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
 • Lập kế hoạch,triển khai công việc, giải quyết các vấn đề
 • Chịu được áp lực cao trong công việc. Vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

*‌ ‌Quyền‌ ‌lợi:‌ ‌

-‌ ‌Phát‌ ‌triển‌ ‌nghề‌ ‌nghiệp:‌ ‌

●Lộ‌ ‌trình‌ ‌thăng‌ ‌tiến‌ ‌rõ‌ ‌ràng,‌ ‌được‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌nhiều‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌nhằm‌ ‌nâng‌ ‌cao‌ ‌trình‌ ‌độ‌ ‌

chuyên‌ ‌môn‌ ‌và‌ ‌kỹ‌ ‌năng;‌ ‌

●Cơ‌ ‌hội‌ ‌tiếp‌ ‌cận‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌mới,‌ ‌những‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌quy‌ ‌mô‌ ‌lớn,‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌và‌ ‌đối‌ ‌tác‌ ‌

liên‌ ‌kết‌ ‌trong‌ ‌và‌ ‌ngoài‌ ‌nước;‌ ‌

●Làm‌ ‌việc‌ ‌cùng‌ ‌đội‌ ‌ngũ‌ ‌nhân‌ ‌sự‌ ‌tài‌ ‌năng,‌ ‌có‌ ‌chuyên‌ ‌môn‌ ‌giỏi,‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌dày‌ ‌dạn,‌ ‌tư‌ ‌duy‌ ‌chia‌ ‌sẻ;‌ ‌

●Làm‌ ‌việc‌ ‌với‌ ‌quy‌ ‌trình‌ ‌chuẩn‌ ‌hóa‌ ‌để‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp.‌ ‌

-‌ ‌Chế‌ ‌độ‌ ‌phúc‌ ‌lợi:‌ ‌

●Chế‌ ‌độ‌ ‌lương‌ ‌hấp‌ ‌dẫn,‌ ‌linh‌ ‌hoạt‌ ‌và‌ ‌cạnh‌ ‌tranh;‌ ‌

●Chế‌ ‌độ‌ ‌thưởng‌ ‌phong‌ ‌phú‌ ‌và‌ ‌hấp‌ ‌dẫn‌ ‌vào‌ ‌các‌ ‌ngày‌ ‌lễ‌ ‌Tết,‌ ‌lương‌ ‌tháng‌ ‌13,‌ ‌thưởng‌ ‌dự‌ ‌án,‌ ‌thưởng‌ ‌

hiệu‌ ‌quả‌ ‌cá‌ ‌nhân,‌ ‌tập‌ ‌thể…‌ ‌

●Chế‌ ‌độ‌ ‌phụ‌ ‌cấp‌ ‌phong‌ ‌phú:‌ ‌Phụ‌ ‌cấp‌ ‌ăn‌ ‌trưa,‌ ‌phụ‌ ‌cấp‌ ‌điện‌ ‌thoại,‌ ‌phụ‌ ‌cấp‌ ‌trang‌ ‌điểm‌ ‌cho‌ ‌CBNV‌ ‌

nữ…‌ ‌

●Hưởng‌ ‌đầy‌ ‌đủ‌ ‌các‌ ‌chế‌ ‌độ‌ ‌về‌ ‌BHXH,‌ ‌BHYT,‌ ‌BHTN‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌chế‌ ‌độ‌ ‌theo‌ ‌Luật‌ ‌Lao‌ ‌Động‌ ‌quy‌ ‌định;‌ ‌

●Chăm‌ ‌sóc‌ ‌sức‌ ‌khỏe:‌ ‌Chế‌ ‌độ‌ ‌Bảo‌ ‌hiểm‌ ‌sức‌ ‌khỏe‌ ‌cao‌ ‌cấp‌ ‌cho‌ ‌cán‌ ‌bộ‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌và‌ ‌gia‌ ‌đình,‌ ‌với‌ ‌mức‌ ‌

thanh‌ ‌toán‌ ‌khám‌ ‌chữa‌ ‌bệnh‌ ‌lên‌ ‌tới‌ ‌42‌ ‌triệu/lần‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cấp‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌và‌ ‌105‌ ‌triệu/lần‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cấp‌ ‌

quản‌ ‌lý;‌ ‌

●Công‌ ‌ty‌ ‌có‌ ‌nhà‌ ‌hàng‌ ‌riêng,‌ ‌pantry‌ ‌phục‌ ‌vụ‌ ‌ăn‌ ‌uống‌ ‌cho‌ ‌CBNV,‌ ‌ăn‌ ‌sáng,‌ ‌ăn‌ ‌ca,‌ ‌trà,‌ ‌café,‌ ‌hoa‌ ‌quả‌ ‌

miễn‌ ‌phí,‌ ‌ăn‌ ‌nhẹ‌ ‌giữa‌ ‌giờ…‌ ‌

-‌ ‌Cân‌ ‌bằng‌ ‌cuộc‌ ‌sống:‌ ‌

●Môi‌ ‌trường‌ ‌năng‌ ‌động‌ ‌và‌ ‌thử‌ ‌thách;‌ ‌đồng‌ ‌nghiệp‌ ‌trẻ‌ ‌trung,‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp,‌ ‌thân‌ ‌thiện;‌ ‌Ban‌ ‌Lãnh‌ ‌

đạo‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌&‌ ‌gần‌ ‌gũi‌ ‌CBNV;‌ ‌

●Văn‌ ‌hóa‌ ‌công‌ ‌ty‌ ‌đặc‌ ‌sắc‌ ‌với‌ ‌nhiều‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌đoàn‌ ‌thể‌ ‌được‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌đầu‌ ‌tư:‌ ‌Du‌ ‌xuân,‌ ‌8/3,‌ ‌Team‌ ‌

building,‌ ‌Nghỉ‌ ‌mát‌ ‌trong‌ ‌nước‌ ‌và‌ ‌nước‌ ‌ngoài,‌ ‌VNPAY‌ ‌Family,‌ ‌20/10,‌ ‌Year‌ ‌End‌ ‌Party,‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌

thiện‌ ‌nguyện…‌ ‌

●Tham‌ ‌gia‌ ‌các‌ ‌câu‌ ‌lạc‌ ‌bộ‌ ‌văn‌ ‌hóa‌ ‌thể‌ ‌thao:‌ ‌Bóng‌ ‌đá,‌ ‌Cầu‌ ‌lông,‌ ‌Bơi,‌ ‌Điền‌ ‌kinh,‌ ‌Tennis,‌ ‌Yoga,‌ ‌

Zoomba,‌ ‌PES,‌ ‌AOE…‌ ‌

●Văn‌ ‌phòng‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌đẹp,‌ ‌hiện‌ ‌đại,‌ ‌nhiều‌ ‌tiện‌ ‌ích,‌ ‌trang‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌làm‌ ‌việc,‌ ‌giải‌ ‌trí‌ ‌Hi-‌ ‌tech‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌

100%‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌của‌ ‌CBNV;‌ ‌

*‌ ‌‌Cách‌ ‌thức‌ ‌ứng‌ ‌tuyển:‌ ‌ ‌

●Gửi‌ ‌CV‌‌ ‌(mô‌ ‌tả‌ ‌rõ‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌học‌ ‌tập‌ ‌và‌ ‌làm‌ ‌việc)‌ ‌về‌ ‌địa‌ ‌chỉ‌ ‌email:‌ ‌‌tuyendung@vnpay.vn‌ ‌

●Tiêu‌ ‌đề‌ ‌ghi‌ ‌rõ vị trí ứng tuyển‌ ‌ 

Tin tuyển dụng khác

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Chuyên viên Bảo mật hệ thống Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên kỹ thuật cơ điện Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Quản trị hệ thống (System Admin) Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Quản trị hệ thống mạng (Network Engineer) Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn: