Thông tin tuyển dụng

1 công việc đang tuyển dụng

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Lập trình viên .Net Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực: Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Computer Vision Engineer Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Phân tích Nghiệp vụ Phòng ban:Phòng ví điện tử Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Chuyên viên Đào tạo Phòng ban:Phòng Tổ chức hành chính Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Chăm sóc khách hàng Phòng ban:P. Chăm sóc khách hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên phát triển sản phẩm POS Phòng ban:Khối Kinh doanh Miền Bắc Khu vực: Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên hỗ trợ kinh doanh mảng POS Phòng ban:Khối Kinh doanh Miền Bắc Khu vực:Hà Nội,Hà Nội,Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HN] Nhân viên Tester Phòng ban:Phòng Phân tích Nghiệp vụ Khu vực: Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên tư vấn vé máy bay Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Vé Khu vực:Hà Nội Số lượng: 7 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên thiết kế UI/UX Phòng ban:Phòng Phân tích Nghiệp vụ Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn: