Chuyên viên phát triển kinh doanh SmartPOS

CÔNG TY: VNPAY

PHÒNG BAN: P. DVTTT

MỨC LƯƠNG: 15,000,000 - 17,000,000

Hồ Chí Minh

30/06/2021

Ứng tuyển ngay tại đây

Đính kèm CV (*) (Chúng tôi chấp nhận file .doc, docx, .pdf, .xls, .xlsx, .jpg, .png dưới 2MB)