Cơ hội nghề nghiệp

Danh sách tuyển dụng

Lập trình viên Java (AI và KHDL)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/03/2023
 • Hot

Nhân viên Thiết kế UIUX

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 30/04/2023
 • New

Lập trình viên Android

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 30/04/2023
 • New

[HCM] Data Scientist

 • Công nghệ thông tin
 • Hồ Chí Minh
 • 31/03/2023
 • New

Chuyên viên Bảo mật Hệ thống

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/03/2023
 • Hot

[HCM] Chuyên viên/ Nhân viên Điều phối dự án

 • Công nghệ thông tin
 • Hồ Chí Minh
 • 31/03/2023
 • Hot

Chuyên viên giám sát và điều tra an ninh - SOC

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/03/2023
 • Hot

NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (VMWARE, LINUX)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/03/2023
 • New

Bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích?
Hãy gửi CV ngay bây giờ để nhận cơ hội phỏng vấn tương lai.

Đính kèm CV (*) (Chúng tôi chấp nhận file .doc, docx, .pdf, .xls, .xlsx, .jpg, .png dưới 2MB)