Thông tin tuyển dụng nổi bật

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Kế toán trưởng VNSHOP Phòng ban:P. Kế toán tài chính Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:31/05/2018
Tên công việc: Senior Developer (PHP) Phòng ban:KHDN - VNSHOP Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:31/05/2018
Tên công việc: Nhân viên nhân sự tổng hợp Phòng ban:P.Tổ chức hành chính Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:30/04/2018
Tên công việc: Lập trình viên Java/.net (P. DVTT) Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ trực tuyến Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên tư vấn (lĩnh vực du lịch khách sạn) Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Vé Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên quản lý chất lượng dịch vụ Phòng ban:KHDN- P.Hỗ trợ kinh doanh Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 2 Ngày hết hạn:31/03/2018
Tên công việc: Nhân Viên Nghiệp vụ (Phòng Kinh Doanh) Phòng ban:P. Kinh doanh miền nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:30/04/2018
Tên công việc: Nhân viên Phát triển Kinh doanh và Marketing Phòng ban:P. Kinh doanh miền nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:30/06/2018
Tên công việc: Nhân viên kinh doanh trực tiếp Phòng ban:KHDN-P.Kinh doanh trực tiếp Khu vực:Hà Nội,Hồ Chí Minh Số lượng: 10 Ngày hết hạn:30/04/2018
Tên công việc: Nhân viên hành chính lễ tân Phòng ban:P.Tổ chức hành chính Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:30/09/2018