Thông tin tuyển dụng nổi bật

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: [HCM] Lập trình viên .Net Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên Marketing Phòng ban:Kinh Doanh Miền Nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Chuyên viên Vận hành dịch vụ thanh toán Phòng ban:Phòng Vận hành dịch vụ thanh toán Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Chuyên viên Phân tích và Khai thác dữ liệu Phòng ban:Phòng Vận hành dịch vụ thanh toán Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên phát triển kinh doanh Phòng ban:Kinh Doanh Miền Nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 4 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Lập trình viên Java Web Phòng ban:Phòng Điện toán đám mây Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 7 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Lập trình viên IOS Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Lập trình viên Java Phòng ban:P. Dịch vụ Giá trị gia tăng Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 4 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên hỗ trợ kinh doanh mảng POS Phòng ban:Phòng CTT & POS miền Nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên Tester Phòng ban:P.Phân tích nghiệp vụ MN Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 5 Ngày hết hạn: