Thông tin tuyển dụng nổi bật

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Lập trình viên Android Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Chuyên viên PR - Marketing Phòng ban:KDMB - Phòng Marketing Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu Phòng ban:KKT - P. Vận hành Quản trị CSDL Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên kinh doanh dự án viễn thông Phòng ban:Phòng Dịch vụ viễn thông Khu vực:Hà Nội,Hồ Chí Minh Số lượng: 4 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Tổng đài viên Phòng ban:P. Chăm sóc khách hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên pháp chế Phòng ban:P.Tổ chức hành chính Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Lập trình viên IOS Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên quản lý máy bán hàng tự động Phòng ban:KHDN - VNSHOP Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên kiểm thử phần mềm (Automation test) Phòng ban:KKT - P. Nghiệp vụ Quản trị dự án Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Lập trình viên POS Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn: