Thông tin tuyển dụng nổi bật

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Chuyên viên Đào tạo Phòng ban:Phòng Tổ chức hành chính Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:31/10/2019
Tên công việc: Lập trình viên .Net/Java (mảng banking) Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:30/11/2019
Tên công việc: Chuyên viên Bảo mật hệ thống Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên điều phối dự án Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Cổng thanh toán Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên bán hàng Golfshop Phòng ban:VNSHOP HỒ CHÍ MINH Khu vực: Số lượng: 1 Ngày hết hạn:31/08/2019
Tên công việc: Front-end Dev (ReactJS/ Javascript) Phòng ban:P. Dịch vụ Giá trị gia tăng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Chăm sóc khách hàng Phòng ban:P. Chăm sóc khách hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 4 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên phát triển sản phẩm POS Phòng ban:Khối Kinh doanh Miền Bắc Khu vực: Số lượng: 2 Ngày hết hạn:31/08/2019
Tên công việc: Chuyên viên phát triển kinh doanh POS Phòng ban:Khối Kinh doanh Miền Bắc Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên hỗ trợ kinh doanh mảng POS Phòng ban:Khối Kinh doanh Miền Bắc Khu vực:Hà Nội,Hà Nội,Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn: