Thông tin tuyển dụng nổi bật

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Chuyên viên PR - Maketing Phòng ban:Khối Kinh doanh Miền Bắc Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:15/02/2019
Tên công việc: Lập trình viên IOS Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Lập trình viên Android Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:15/02/2019
Tên công việc: Tổng đài viên Phòng ban:P. Chăm sóc khách hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 10 Ngày hết hạn:15/12/2018
Tên công việc: Nhân viên điều phối dự án Phòng ban:Phòng Dịch vụ cổng thanh toán Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:28/02/2019
Tên công việc: Ticketing nội địa Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Vé Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu Phòng ban:KKT - P. Vận hành Quản trị CSDL Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Chuyên gia Cơ sở dữ liệu Phòng ban:KKT - P. Vận hành Quản trị CSDL Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên phân tích nghiệp vụ Phòng ban:Khối Kỹ thuật - Phòng Nghiệp vụ quản trị dự án Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên phát triển dịch vụ Phòng ban:P. Phát triển dịch vụ Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn: