Thông tin tuyển dụng nổi bật

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: [HCM] Nhân viên bán hàng Golfshop Phòng ban:VNSHOP HỒ CHÍ MINH Khu vực: Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên kinh doanh (mảng viễn thông) Phòng ban:Phòng Dịch vụ viễn thông Khu vực: Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Computer Vision Engineer Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên trực vận hành Phòng ban:Khối Kỹ Thuật - P.Vận hành và quản trị CSDL Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Vận hành Dịch vụ Phòng ban:Phòng ví điện tử Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Phân tích Nghiệp vụ Phòng ban:Phòng ví điện tử Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:15/02/2020
Tên công việc: Chuyên viên Đào tạo Phòng ban:Phòng Tổ chức hành chính Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:31/10/2019
Tên công việc: Lập trình viên .Net/Java (mảng banking) Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:30/11/2019
Tên công việc: Chuyên viên Bảo mật hệ thống Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên điều phối dự án Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Cổng thanh toán Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn: