Cơ hội nghề nghiệp

Tin tuyển dụng

Chuyên viên Đào tạo

 • Phòng Nhân sự
 • Hà Nội
 • 30/06/2022
 • New

Lập trình viên Java (Banking)

 • KKT_DVGTGT
 • Hà Nội
 • 31/08/2022
 • Hot

Nhân viên hành chính

 • P. Hành chính Tổng hợp
 • Hà Nội
 • 30/06/2022
 • New

Lập trình viên Java

 • KKT_DVTT
 • Hà Nội
 • 31/08/2022
 • Hot

Bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích?
Hãy gửi CV ngay bây giờ để nhận cơ hội phỏng vấn tương lai.

Đính kèm CV (*) (Chúng tôi chấp nhận file .doc, docx, .pdf, .xls, .xlsx, .jpg, .png dưới 2MB)