Cơ hội nghề nghiệp

Tin tuyển dụng

Chuyên viên Kinh Doanh (Khối Doanh nghiệp)

 • Khối Doanh nghiệp
 • Hà Nội
 • 31/12/2022
 • New

Chuyên viên quản lý sản phẩm

 • P. Quản lý rủi ro - Khối VHDV
 • Hà Nội
 • 30/12/2022
 • New

AI ENGINEER

 • KKT_TTKHDL_AI
 • Hà Nội
 • 31/12/2022
 • Hot

Data Scientist

 • KKT_TTKHDL_AI
 • Hà Nội
 • 31/12/2022
 • New

Data Engineer

 • KKT_TTKHDL_AI
 • Hà Nội
 • 31/12/2022
 • New

Chuyên viên Đào tạo

 • Phòng Nhân sự
 • Hà Nội
 • 31/12/2022
 • New

Nhân viên Tester

 • KKT_PTNV
 • Hà Nội
 • 31/12/2022
 • Hot

Bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích?
Hãy gửi CV ngay bây giờ để nhận cơ hội phỏng vấn tương lai.

Đính kèm CV (*) (Chúng tôi chấp nhận file .doc, docx, .pdf, .xls, .xlsx, .jpg, .png dưới 2MB)