Cơ hội nghề nghiệp

Danh sách tuyển dụng

[HCM] - Nhân viên Hành chính

 • Nhân sự/ Hành chính
 • Hồ Chí Minh
 • 30/09/2023
 • New

[HCM] Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ Thẻ

 • Công nghệ thông tin
 • Hồ Chí Minh
 • 31/10/2023
 • New

[HN] Nhân viên Quản lý Ngành hàng

 • Thương mại trực tuyến
 • Hà Nội
 • 30/09/2023
 • New

[HCM] - Chuyên viên Quản lý ngành hàng (mảng Fashion x Beauty)

 • Thương mại trực tuyến
 • Hồ Chí Minh
 • 30/09/2023
 • New

DEVOPS ENGINEER (SRE, PLF)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/10/2023
 • Hot

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (VMWARE, LINUX)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/10/2023
 • Important

[HCM] Lập trình viên Backend

 • Công nghệ thông tin
 • Hồ Chí Minh
 • 30/09/2023
 • New

Bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích?
Hãy gửi CV ngay bây giờ để nhận cơ hội phỏng vấn tương lai.

Đính kèm CV (*) (Chúng tôi chấp nhận file .doc, docx, .pdf, .xls, .xlsx, .jpg, .png dưới 2MB)