Cơ hội nghề nghiệp

Danh sách tuyển dụng

[HCM] Cloud Engineer

 • Công nghệ thông tin
 • Hồ Chí Minh
 • 30/09/2023
 • Hot

Nhân viên phục vụ đời sống

 • Ngành nghề khác
 • Hà Nội
 • 30/09/2023
 • New

[HCM] Nhân viên Kỹ thuật Mạng (Network Engineer)

 • Công nghệ thông tin
 • Hồ Chí Minh
 • 30/09/2023
 • New

[HCM] Nhân viên Account Marketing

 • Marketing
 • Hồ Chí Minh
 • 30/09/2023
 • New

[HCM] Nhân viên Motion Graphic

 • Thiết kế đồ họa
 • Hồ Chí Minh
 • 30/09/2023
 • New

Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu (DBA)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/10/2023
 • Important

Lập trình viên Android

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 30/09/2023
 • New

[HCM] Nhân viên Content Marketing

 • Marketing
 • Hồ Chí Minh
 • 30/09/2023
 • New

[HCM] Nhân viên Thiết Kế đồ họa

 • Thiết kế đồ họa
 • Hồ Chí Minh
 • 30/09/2023
 • New

Bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích?
Hãy gửi CV ngay bây giờ để nhận cơ hội phỏng vấn tương lai.

Đính kèm CV (*) (Chúng tôi chấp nhận file .doc, docx, .pdf, .xls, .xlsx, .jpg, .png dưới 2MB)