Cơ hội nghề nghiệp

Danh sách tuyển dụng

Nhân viên Phân tích nghiệp vụ (BA)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/10/2023
 • New

Lập trình viên Java (Tích hợp hệ thống)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 30/09/2023
 • New

Lập trình viên iOS (Objective C, Swift)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 30/10/2023
 • New

Computer Vision Engineer

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/10/2023
 • Hot

[HCM] Nhân viên Kinh doanh sản phẩm dịch vụ Cloud

 • Công nghệ thông tin
 • Hồ Chí Minh
 • 30/09/2023
 • New

AI ENGINEER

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 30/09/2023
 • Hot

Lập trình viên Java (AI&CNDL)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 30/09/2023
 • New

Bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích?
Hãy gửi CV ngay bây giờ để nhận cơ hội phỏng vấn tương lai.

Đính kèm CV (*) (Chúng tôi chấp nhận file .doc, docx, .pdf, .xls, .xlsx, .jpg, .png dưới 2MB)