Thông tin tuyển dụng

0 công việc đang tuyển dụng

«1234»
Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: [HCM] Nhân viên phát triển kinh doanh Phòng ban:Kinh Doanh Miền Nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 5 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Lập trình viên Java Web Phòng ban:Phòng Điện toán đám mây Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 7 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Lập trình viên IOS Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Lập trình viên Java Phòng ban:P. Dịch vụ Giá trị gia tăng Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 4 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên hỗ trợ kinh doanh mảng POS Phòng ban:Phòng CTT & POS miền Nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên phân tích nghiệp vụ (BA) Phòng ban:P.Phân tích nghiệp vụ MN Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên Tester Phòng ban:P.Phân tích nghiệp vụ MN Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 5 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên hành chính lễ tân Phòng ban:Phòng Tổ chức hành chính Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:31/07/2020
Tên công việc: Nhân viên Quản trị hệ thống mạng (Network Engineer) Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Quản trị hệ thống (System Admin) Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
«1234»