Thông tin tuyển dụng

3 công việc đang tuyển dụng

«12345»
Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: NodeJS Developer Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: AI Engineer Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:30/04/2020
Tên công việc: Lập trình viên Java Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực: Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Lập trình viên .Net Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực: Số lượng: 3 Ngày hết hạn:30/04/2020
Tên công việc: Lập trình viên NodeJs, Angular Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên bán hàng Golfshop Phòng ban:VNSHOP HỒ CHÍ MINH Khu vực: Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên kinh doanh (mảng viễn thông) Phòng ban:Phòng Dịch vụ viễn thông Khu vực: Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Computer Vision Engineer Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên trực vận hành Phòng ban:Khối Kỹ Thuật - P.Vận hành và quản trị CSDL Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Vận hành Dịch vụ Phòng ban:Phòng ví điện tử Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
«12345»