Thông tin tuyển dụng

1 công việc đang tuyển dụng

«1234»
Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Nhân viên hành chính lễ tân Phòng ban:Phòng Tổ chức hành chính Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:31/07/2020
Tên công việc: Nhân viên bán hàng Golfshop Phòng ban:KHDN - VNSHOP Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên IT Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Quản trị hệ thống mạng (Network Engineer) Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Quản trị hệ thống (System Admin) Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên kỹ thuật cơ điện Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Chuyên viên Bảo mật hệ thống Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên Tester Phòng ban:KKT - P. Nghiệp vụ Quản trị dự án Khu vực: Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Booking Khách sạn Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Vé Khu vực:Hà Nội Số lượng: 4 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Lập trình viên Java Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực: Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
«1234»