Thông tin tuyển dụng

1 công việc đang tuyển dụng

«123»
Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Nhân viên pháp chế Phòng ban:Phòng Pháp Chế Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:31/05/2019
Tên công việc: LẬP TRÌNH VIÊN .NET Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:19/05/2019
Tên công việc: Nhân viên phân tích nghiệp vụ Phòng ban:Phòng Phân tích Nghiệp vụ Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên thiết kế Phòng ban:KDMB - Phòng Marketing Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:15/05/2019
Tên công việc: Tổng đài viên CSKH Phòng ban:Khối Khách hàng Doanh nghiệp Khu vực:Hà Nội Số lượng: 5 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên bán hàng Golf Phòng ban:VNSHOP HỒ CHÍ MINH Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Quản lý kinh doanh Phòng ban:Khối Khách hàng Doanh nghiệp Khu vực:Đà Nẵng,Hà Nội,Hồ Chí Minh Số lượng: 6 Ngày hết hạn:06/05/2019
Tên công việc: Nhân viên kinh doanh dịch vụ SMS Brandname Phòng ban:Phòng Dịch vụ viễn thông Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Kế toán tổng hợp Phòng ban:P. Kế toán tài chính Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên kinh doanh Phòng ban:Khối Khách hàng Doanh nghiệp Khu vực:Hà Nội Số lượng: 5 Ngày hết hạn:
«123»