Thông tin tuyển dụng

5 công việc đang tuyển dụng

«12345»
Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Lập trình viên Front End (ReactJS) Phòng ban:P. Dịch vụ Giá trị gia tăng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:30/04/2020
Tên công việc: Chuyên viên Bảo mật hệ thống Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:30/04/2020
Tên công việc: [HCM] Nhân viên Tester Phòng ban:KKT - P. Nghiệp vụ Quản trị dự án Khu vực: Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Điều phối dự án Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Cổng thanh toán Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Phát triển dịch vụ Phòng ban:Khối Kinh doanh Miền Bắc Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Booking Khách sạn Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Vé Khu vực:Hà Nội Số lượng: 4 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên phát triển ứng dụng Blockchain Phòng ban:Phòng Vận hành và giám sát dịch vụ Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: NodeJS Developer Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: AI Engineer Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:30/04/2020
Tên công việc: Lập trình viên Java Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực: Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
«12345»