Thông tin tuyển dụng

8 công việc đang tuyển dụng

«123»
Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Nhân viên Vận hành Dịch Vụ Thanh Toán Phòng ban:Phòng Vận hành dịch vụ thanh toán Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:31/07/2019
Tên công việc: Nhân viên tư vấn vé máy bay Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Vé Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:31/08/2019
Tên công việc: Thư ký Tổng Giám Đốc Phòng ban:Ban Thư Ký Trợ Lý Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: ACCOUNT MANAGER Phòng ban:Khối Kinh doanh Miền Bắc Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:31/07/2019
Tên công việc: Nhân viên Digital Marketing Phòng ban:KDMB - Phòng Marketing Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:24/07/2019
Tên công việc: Chuyên viên PR nội bộ Phòng ban:P.Tổ chức hành chính Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:30/06/2019
Tên công việc: Nhân viên lễ tân Phòng ban:P.Tổ chức hành chính Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:30/06/2019
Tên công việc: Nhân viên điều phối dự án Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Cổng thanh toán Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:31/07/2019
Tên công việc: [HCM] Nhân Viên điều phối dự án phát triển dịch vụ Phòng ban:Kinh Doanh Miền Nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên thiết kế UI/UX Phòng ban:Phòng Phân tích Nghiệp vụ Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:30/06/2019
«123»