Thông tin tuyển dụng

0 công việc đang tuyển dụng

«12345»
Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: [HCM] Lập trình viên Phòng ban:Phòng Điện toán đám mây Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Lập trình viên Front-End Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên bảo mật hệ thống Phòng ban:Phòng Điện toán đám mây Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên phân tích nghiệp vụ (BA) Phòng ban:P.Phân tích nghiệp vụ MN Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Lập trình viên .Net Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên Marketing Phòng ban:Kinh Doanh Miền Nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Chuyên viên Vận hành dịch vụ thanh toán Phòng ban:Phòng Vận hành dịch vụ thanh toán Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Chuyên viên Phân tích và Khai thác dữ liệu Phòng ban:Phòng Vận hành dịch vụ thanh toán Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên phát triển kinh doanh Phòng ban:Kinh Doanh Miền Nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 4 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Lập trình viên Java Web Phòng ban:Phòng Điện toán đám mây Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 7 Ngày hết hạn:
«12345»