Thông tin tuyển dụng

1 công việc đang tuyển dụng

«1234»
Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: SQL Developer Phòng ban:KKT P.Vận hành và quản trị CSDL Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [VNPAY] Lập trình viên Java Phòng ban:P. Dịch vụ Giá trị gia tăng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HN]Lập trình viên Java Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
«1234»