Kiểm thử phần mềm

Danh sách tuyển dụng

Nhân viên Tester

  • Công nghệ thông tin
  • Hà Nội
  • 31/07/2024
  • Hot

Bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích?
Hãy gửi CV ngay bây giờ để nhận cơ hội phỏng vấn tương lai.

Đính kèm CV (*) (Chúng tôi chấp nhận file .doc, docx, .pdf, .xls, .xlsx, .jpg, .png dưới 2MB)