Cơ hội nghề nghiệp

Danh sách tuyển dụng

[HN] Account Marketing (Mảng Banking)

 • Marketing/Truyền thông
 • Hà Nội
 • 31/07/2024
 • New

[HCM] Data Scientist

 • Công nghệ thông tin
 • Hồ Chí Minh
 • 31/07/2024
 • New

Lập trình viên iOS (Objective C, Swift)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/07/2024
 • New

Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu (DBA)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 30/08/2024
 • Important

Nhân viên Phát triển sản phẩm (Banking)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/07/2024
 • New

Chuyên viên thiết kế UI/UX Mobile

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 30/09/2024
 • New

Trưởng nhóm SRE

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/07/2024
 • New

Bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích?
Hãy gửi CV ngay bây giờ để nhận cơ hội phỏng vấn tương lai.

Đính kèm CV (*) (Chúng tôi chấp nhận file .doc, docx, .pdf, .xls, .xlsx, .jpg, .png dưới 2MB)