Cơ hội nghề nghiệp

Danh sách tuyển dụng

Nhân viên Marketing - P. Hỗ trợ triển khai

 • Marketing/Truyền thông
 • Hà Nội
 • 31/07/2024
 • New

Lập trình viên Frontend (Angular)

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/07/2024
 • New

Lập trình viên Android

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/07/2024
 • New

AI ENGINEER

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/07/2024
 • Hot

Computer Vision Engineer

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/07/2024
 • Hot

Nhân viên Pháp chế

 • Pháp chế/ Thẩm định
 • Hà Nội
 • 31/07/2024
 • New

Data Scientist

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/07/2024
 • New

Nhân viên SRE

 • Công nghệ thông tin
 • Hà Nội
 • 31/07/2024
 • New

Bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích?
Hãy gửi CV ngay bây giờ để nhận cơ hội phỏng vấn tương lai.

Đính kèm CV (*) (Chúng tôi chấp nhận file .doc, docx, .pdf, .xls, .xlsx, .jpg, .png dưới 2MB)