Thông tin tuyển dụng nổi bật

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Nhân viên Quản trị hệ thống mạng (Network Engineer) Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Quản trị hệ thống (System Admin) Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên kỹ thuật cơ điện Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Lập trình viên Front End (ReactJS) Phòng ban:P. Dịch vụ Giá trị gia tăng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Chuyên viên Bảo mật hệ thống Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên Tester Phòng ban:KKT - P. Nghiệp vụ Quản trị dự án Khu vực: Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Điều phối dự án Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Cổng thanh toán Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Phát triển dịch vụ Phòng ban:Khối Kinh doanh Miền Bắc Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Booking Khách sạn Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Vé Khu vực:Hà Nội Số lượng: 4 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên phát triển ứng dụng Blockchain Phòng ban:Phòng Vận hành và giám sát dịch vụ Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn: